giolitti

jakupi
një pastiçeri në romë që duhet patjetër të vizitohet sa here që kalohet diku afër aty. këtu bëhet akullorja më e mirë në botë.

covid-19

jakupi
Nga anglishtja: Corona virus disease 2019

Sëmundja që filloi në fund të vitit 2019 dhe mori vrull në vitin 2020 duke u përhapur aq shpejtë nëpër botë sa që u shpall si pandemi.

Sot, ky telash vazhdon të jetë aktiv, dhe në këtë moment kur ky shkrim është duke u përfunduar ende nuk është gjetur një vaksinë preventive për të.

gjuha e trupit

jakupi
komunikim jo verbal ku mendimet, qëllimet, apo ndjenjat shprehen përmes mimikave të fytyrës, qëndrimit të trupit, lëvizjeve të syrit, prekjes etj.

etiopia

jakupi
vendi prej ku origjinon lloji i kafesë arabika.

ky lloj kafeje që është mbreti i të gjitha llojeve të kafesë, gjatë shekullit vii prej këtu kaloi në gadishullin arabik, prej ku dhe gjatë shpërndarjes nëpër botë mori këtë emër.

besë

jakup beg egnatia
një normë kulturore në kulturën shqipëtare. nënshkrim i pashkruar.

thuhet që kur shqiptarët kanë dhënë besën, e kanë mbajtë me çdo kusht. kur i shoh shqiptarët e sotëm, e kam vështirë t'u besoj koncepteve të tilla, prandaj dhe mendoj që gjërat e këtij lloji nuk kanë qenë gjë tjetër përpos se legjenda popullore.

ezani

jakup beg egnatia
thirrja, njoftimi për në namaz.

kjo thirrje bëhet prej te xhamitë 5 herë në ditë, aq dhe sa janë vaktet e namazit. me që sot përmes mundësive teknologjike shumë kollaj njerëzit arrijnë deri te informacioni për vaktet e namazit, kjo thirrje më tepër është një koncept simbolik.

elon musk

jakupi
si i vogël kur në shkollë mësonim për shkenctarët si newton apo tesla, mendoja për ndjenjën të jetosh me njerëz të tillë në të njejtën kohë. më dukej ndjenjë fantastike, mendoja në vete, vallë si do të ishte të jetosh me njerëz të tillë në të njejtën kohë.

jeta me këtë njeri në të njejtën kohë, bile mundësia për të komunikuar me të në çdo moment, mendoj që është një veçori fantastike për njerëzit që jetojnë në botë tani. një ndër kokat më të ndritura të shekullit.

lavërdi

jakupi
nga lavër që nënkutpon punimin që i bëhet arës për ta mbjellë, nënkupton në përgjithësi punën, biznesin, aksionin në ndonjë lëmi.

- a ka lavërdi?
- dobët, vetëm 2 bileta janë shitur deri tani.

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu