could you patent the sun

jakupi
një pyetje nga anglishtja që do të thotë a mund ta patentosh diellin?

e parashtruar në mënyrë retorike nga një ndër njerëzit më të rëndësishëm që kanë jetuar në ruzullin tokësor, dr jonas salk.

jonas salk është shpikësi i vaksinës kundër paralizës së fëmijëve gjegjësisht kundër poliomielitit. ai këtë vaksinë ia dhuroi të gjithë fëmijëve të botës duke mos e patentuar dhe kur u pyet publikisht se kush e zotëron patentën e kësaj vaksine që ai shpiku, ai u përgjigj: njerëzit, nuk ka një patentë, a mund ta patentosh diellin?

trajtim paraprak

jakupi
Procese të përdorura për të pakësuar, eliminuar ose ndryshuar natyrën e ndotësve të ujërave, që vijnë prej burimeve jo shtëpiake, përpara se ato të shkarkohen në një impiant trajtimi publik.

tinto brass

pis
regjisori legjendar italian i filmave pis. por jo dhe aq pis sa pornoja. filmat e tinto brass kategorizohen si filma erotik.

tinto është mjeshtër i bythëve.

bythët janë elementi kryesor përbërës i filmave të tij. për mua si një fetishist bythësh filmat e tij kanë qenë kënaqësi e papërshkruar. nuk kam lënë film të tij pa parë gjatë shkollës së mesme, kur të gjithë tjerët shihnin porno.

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu