3 gjetje

rezultatet e kërkimit

gjuha e trupit1 gjuha shqipe2 gjuha standarde shqipe2
tema "gjuha" që kërkove nuk ekziston. për ta filluar këtë temë lidhu si përdorues.