kasabali

jakupi
një koncept subkulturor i trashëguar nga periudha osmane. ka kuptimin i civilizuar, qytetar. kasabalinjtë zakonisht janë marrë me zejtari dhe tregti dhe një tjetër karakterisrtikë për to është njohja e mirë e gjuhës turke, përmes së cilës është fituar statusi i qytetërimit. bile turqishtja te kasabalinjtë ka qenë gjuha e komunikimit në shtëpi, edhe pse shkollimin e kanë bërë në shqip. këto dinë të jenë dhe atdhetarë të mirë.

vende ku ky koncept ka qenë prezent kanë qenë prizreni, prishtina, tetova, gostivari.

ditët e sotme padyshim që është zëvendësuar me subkultura tjera, sidoqoftë akoma mund të ketë copëra prezente.
shfaq të gjithë shkrimet në këtë temë

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu