confessions

pis

- Autor

  1. shkrime 36
  2. ndjekës 0
  3. pikë 1652

qka

pis
shqiptarët me aftësi të kufizuara lidhur me shkronjën ç, përdorin këtë shprehje gjatë formimit të këtij përemri pyetës.

personalisht për mua tingëllon si që-ka .
0 /

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu