celebrim

kurriozi
kremtim a festim.

fjalë me prejardhje të huaj që ka hyrë në gjuhën shqipe mbase nëpërmjet gjuhës së shkruar. ashtu si ceremoni, centurion ose certifikatë.

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu