lala

jakupi
një titull perandorak osman.

lalët ishin burrështetasit me përvojë që caktoheshin si kujdestarë të princërve të rinj (shih: Şehzade). në rini të hershme, princërit dërgoheshin nëpër provinca të perandorisë (shih: sancak). në këto provinca ata shoqëroheshin nga lalat e tyre që i stërvitnin për burrështetësi. qëllimi i kësaj praktike ishte përgatitja e princërve për detyrën e ardhshme të regjencës.

më vonë, kur princi fronëzohej si sulltan, lala i tij zakonisht promovohej të ishte vezir. nëse princi nuk fronëzohej atëherë të dy së bashku me lalën e hanin rrushin.

(shih: dada)

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu