susak

jakupi
në kohët më të vjetra enë për të marrë ujë, e bërë nga kungulli ujës, duke e tharë e duke e gërryer këtë nga brenda.

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu