ö

jakupi
o me dy pika. një shkronjë karakteristike për gjuhët gjermane dhe turke. edhe pse në gjuhën shqipe nuk ekziston si shkronjë, në të folur haset si tingull, zakonisht në kosovë.

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu