could you patent the sun

jakupi
një pyetje nga anglishtja që do të thotë a mund ta patentosh diellin?

e parashtruar në mënyrë retorike nga një ndër njerëzit më të rëndësishëm që kanë jetuar në ruzullin tokësor, dr jonas salk.

jonas salk është shpikësi i vaksinës kundër paralizës së fëmijëve gjegjësisht kundër poliomielitit. ai këtë vaksinë ia dhuroi të gjithë fëmijëve të botës duke mos e patentuar dhe kur u pyet publikisht se kush e zotëron patentën e kësaj vaksine që ai shpiku, ai u përgjigj: njerëzit, nuk ka një patentë, a mund ta patentosh diellin?

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu