fundërrinë

jakupi
kryes. nj. llomi që kullon nga një lëng në fundin e një ene. fundërrinë vaji. fundërrinë kafeje. fundërrinë bolesh.

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu