shumë për dushmanin

jakupi
përgjigje që i jepet dikujt kur deklarohet për diçka se është shumë në sasi.

- shumë bre mish na nxorët o burra!
- shumë për dushmanin!

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu