tashak

jakup beg egnatia
një lojë, lloj lozjeje.

ndodh zakonisht kur në ndonjë ndeshje sportive, si p.sh futboll, një ekip e dominon dhe dallueshëm e fiton ekipin tjetër. në raste te këtilla, ekipi dominues fillon të loz tashak në vend të futbollit.

kjo lozje haset dhe nëpër rrethana intelektuale apo debate të ndryshme. në qoftë se në një grup shoqëror 2 a 3 vetë janë të lexueshëm e me horizont të gjerë, këto zakonisht lozin tashak me individë apo grupe pseudointelektuale që bëjnë shovinizëm të lirë e banal.

- të lutem mehmet, mos thuaj "për hajr t'koft bajrami e përshumot, o hajdar!", po në vend të asaj "urime festën harry!"
- o mi rrofsh koqet hajdar?

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu