fundërrinë

jakupi
kryes. nj. llomi që kullon nga një lëng në fundin e një ene. fundërrinë vaji. fundërrinë kafeje. fundërrinë bolesh.
shfaq të gjithë shkrimet në këtë temë

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu