fucker

jakupi
një fjalë në gjuhën angleze për të cilën has në vështirësi konceptualisht për t'ia gjetur ekuivalentin në gjuhën shqipe.
shfaq të gjithë shkrimet në këtë temë

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu