confessions

ruby

- Autor

  1. shkrime 5
  2. ndjekës 0
  3. pikë 546

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu