zhargon

jakupi
çdo varietet folës i një gjuhe që shërben për komunikim brenda një grupi të caktuar shoqëror.

për termin zhargon në kontekst ndërkombëtar përdoren edhe terme alternative ndërkombëtare si sleng nga ang. dhe argo nga frëng. këto terme mund të kenë edhe dallime të vogla të interpretimit të këtyre fenomeneve.
shfaq të gjithë shkrimet në këtë temë

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu