dylber

mono
Me prejardhje nga persishtja, termi dil nënkupton zemër, ndërsa 'ber' do të thotë ai, ajo apo diçka që rrëmben. E kur bashkohet fjala 'dilber', atëherë ka ngarkesën kuptimore si “...ai/ajo që tërheq zemrat. E dashura, e dashuruara”.

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu