elon musk

jakupi
si i vogël kur në shkollë mësonim për shkenctarët si newton apo tesla, mendoja për ndjenjën të jetosh me njerëz të tillë në të njejtën kohë. më dukej ndjenjë fantastike, mendoja në vete, vallë si do të ishte të jetosh me njerëz të tillë në të njejtën kohë.

jeta me këtë njeri në të njejtën kohë, bile mundësia për të komunikuar me të në çdo moment, mendoj që është një veçori fantastike për njerëzit që jetojnë në botë tani. një ndër kokat më të ndritura të shekullit.

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu