kar

pis
një ndër fjalët më të përdorura, veçanërisht në mesin e meshkujve. po s'e gjeni dot në asnjë fjalor. zakonisht përdoret në formë pejorative, dhe ka kuptime si torollak, budalla ose i marrë.

përdoret dhe në formë përkëdhelëse si (shih: karuc).

p.sh:
- a s'po shesh që në të majtë nuk lejohet të kthesh, o karuc!

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu