kosovar

jakupi
banor i kosovës ose që lidhet me kosovën, që është karakteristik për kosovën ose për kosovarët. p.sh këngë, valle kosovare, veshje kosovare.

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu