lali

jakupi
në shqipërinë e mesme e më gjerë ka kuptimin vëlla i madh. haset në të folur në forma të ndryshme si lal, lale, lala. e ngjashme me aganë dhe abinë në maqedoni e kosovë.

rrjedh nga titulli administrativ perandorak lala (lexohet llalla) që do të thotë mësues personal, gjegjësisht, kujdestar i princërve të rinj.

(shih: dada)

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu