parametër

jakupi
Një veti e ndryshueshme, e matshme, vlera e së cilës është një përcaktues i karakteristikave të një sistemi, p.sh. temperatura, trysnia dhe dendësia janë parametrat e atmosferës.

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu