pjetër bogdani

pis
ose pietro bogdano. një prift e misionar katolik nga shekulli xvii, i cili në të njejtën kohë qe edhe një ushtarak me që gjatë luftërave të Aleancës së Shenjtë mblodhi një forcë ushtarake me 6000 ushtarë për të rimarrë prizrenin nga udhëheqësia e atëhershme myslimane. (shih: LUFTËRAT E ALEANCËS SË SHENJTË)

ishte një anti-islamik i zjarrtë. kjo qartë shihet dhe në veprën e tij Cuneus prophetarum.

pas vdekjes të tij myslimanët zhvarrosën eshtrat e tij dhe ia hodhën qenve në shesh të prishtinës.
shfaq të gjithë shkrimet në këtë temë

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu