pjetër bogdani

pis
ose pietro bogdano. një prift e misionar katolik nga shekulli xvii, i cili në të njejtën kohë qe edhe një ushtarak me që gjatë luftërave të Aleancës së Shenjtë mblodhi një forcë ushtarake me 6000 ushtarë për të rimarrë prizrenin nga udhëheqësia e atëhershme myslimane. (shih: LUFTËRAT E ALEANCËS SË SHENJTË)

ishte një anti-islamik i zjarrtë. kjo qartë shihet dhe në veprën e tij Cuneus prophetarum.

pas vdekjes të tij myslimanët zhvarrosën eshtrat e tij dhe ia hodhën qenve në shesh të prishtinës.

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu