confessions

admin

- Admin

  1. shkrime 11
  2. ndjekës 1
  3. pikë 1587

kur

jakupi
(shih: ndajf) a. Në ç'kohë, në cilin çast (përdoret në fllim të fjalive pyetëse të drejta ose retorike, nganjëherë e shoqëruar edhe me parafjalë).

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu