confessions

admin

- Admin

  1. shkrime 11
  2. ndjekës 1
  3. pikë 1828

fjalorisht

admin
fjalori i askujt dhe i gjithkujt. i imi, i yti. një fjalor urban, në të cilën kushdo mund të krijojë fjalorin e vetë personal apo të ndonjë komuniteti. larg fjalorëve të regjimeve, apo fjalorëve të bezdisshëm klasik.

vendi ku definojmë gjithçka në gjuhën e fjalorit, në fjalorishte.

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu