confessions

vlora

- Autor -
vlora vera

  1. shkrime 31
  2. ndjekës 0
  3. pikë 1530

ç'pret?


fjalorishti është një platformë ku mund të ndashë mendimet dhe ndjenjat me liri të plotë, është burimi i diturive të lira.

a do që edhe ti të bëhesh pjesë e këtij thesari fantastik?

regjistrohu